ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Web design & Development

για τις επιχειρήσεις του μέλλοντος

H Netload ακολουθεί όλους τους κανόνες και τις παραμέτρους που κάνουν τις ιστοσελίδες της, φιλικές προς τις μηχανές αναζήτησης.

Η Netload αναλαμβάνει την δυναμική προώθηση ιστοσελίδων στον ιστό με ενδεικτικά αποτελέσματα μέσα σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα.
Ο όρος Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων για τις Μηχανές Αναζήτησης (Search Engine Optimization) περιγράφει όλες εκείνες τις διαδικασίες-επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας ώστε να είναι φιλική στις μηχανές αναζήτησης. Τελικός στόχος είναι η υψηλή κατάταξη του ιστοχώρου και η αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μέσω οργανικών αποτελεσμάτων, δηλαδή αποτελεσμάτων χρηστών του Internet που ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης με τις λέξεις-κλειδιά (keywords) που αφορούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα ώστε να βοηθά στην καλύτερη κατάταξη της στις μηχανές αναζήτησης είναι η συνάφεια (relevancy) μεταξύ του τίτλου, της περιγραφής, των λέξεων κλειδιών και του περιεχομένου της κάθε σελίδας.

Βασικό ρόλο, παίζει ο τίτλος κάθε σελίδας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατό περισσότερες από τις λέξεις-κλειδιά που έχουν καθοριστεί, αλλά ο τίτλος καλό είναι να παραμένει μικρότερος από δώδεκα λέξεις.

Η χρήση των λέξεων-κλειδιών είναι ζωτικής σημασίας για την επισήμανση ενός ιστοτόπου από τις μηχανές αναζήτησης. Αν στον ιστότοπο περιλαμβάνονται περισσότερες από μια σελίδες, οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να εμφανίζονται σε όλες. Βασικός παράγοντας, επίσης, είναι οι λέξεις-κλειδιά να συμπεριλαμβάνονται όσο το δυνατό περισσότερες φορές στον κορμό του κυρίως κειμένου της σελίδας (body text). Αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης τις “ψάχνουν” και στο κυρίως κείμενο. Αν δε συναντήσουν μια λέξη-κλειδί στο κυρίως κείμενο, απλά την αγνοούν.

Στην Netload εφαρμόζουμε τεχνικές ευρέως γνωστές αλλά και κρυφές δικές μας τεχνικές, ώστε να αναδείξουμε μια ιστοσελίδα και να τις αυξήσουμε την επισκεψιμότητα.

Με την κατασκευή κάθε ιστοσελίδας ή e-shop, προσθέτουμε το βασικό πακέτο SEO.

Υπάρχει βέβαια και πιο εξειδικευμένο SEO πακέτο αν ζητηθεί.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ

Στην Netload, οδηγούμε το κάθε projekt στην επιτυχία μέσα

από σταθερά βήματα

 • 01 ΙΔΕΑ

  Η ιδέα είναι ο πυρήνας της εξέλιξης, εκεί που όλα ξεκινάνε το μεγάλο τους ταξίδι.

 • 02 CONCEPT

  Η ολολκήρωση της ιδέας, σε ένα πλαίσιο, που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πελάτη.

 • 03 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  Η σχεδιαστική εφαρμογή του πλάνου, και η τελειοποίηση της εμφάνισης για την υλοποίηση της.

 • 04 ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  Η επιτυχής υλοποίηση του έργου με λεπτομέρεια και η τεχνική υποστήριξη στο μέλλον.

 • 05 ΔΟΚΙΜΗ

  Η εφαρμογή του projekt σε πραγματικά πλαίσια, και η το τελικό στάδιο της παράδοσης.

Help-Desk